اولین و بزرگترین تامین کننده

مرکز تهیه و توزیع انواع اسید در

استان اصفهان

مشاهده محصولات 

فروش اسید

 

 

فروش اسید اصفهان

 

فروش اسید سولفوریک , فروش اسید نیتریک , فروش اسید کلریدریک , جوهرنمک , فروش اسید کلرورفریک , فروش آب ژاول , وایتکس , فروش سود پرک , فروش سود مایع , فروش آمونیاک , تولید و فروش آب مقطر , تولید و فروش آنتی اسکالانت

 

در باره شرکت رهاورد شیمی

شرکت رهاورد شیمی اصفهان یکی از شرکت های شناخته شده و تامین کننده مطرح و با کادر توزیع مجرب و مدیر باسوابق درخشان علمی در ایران می باشد

 ادامه مطلب ...

کلیه محصولات قابل فروش و توزیع شرکت رهاورد شیمی اصفهان در آزمایشگاه های مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات کنترل کیفی

مطابق با استانداردهای ملی ایران مورد آزمایش قرار می گیرد .